Hoe zeker weet ik dat ik geschikte kandidaten krijg?

Over de criteria maken we van tevoren duidelijke afspraken. Zo weet je dat we alleen op zoek gaan naar patiënten die voldoen aan de kenmerken die passen bij je onderzoek of doel.

We kunnen geen garanties geven dat we voldoende deelnemers kunnen vinden via aangesloten patiëntenorganisaties. Blijkt het lastig om via die weg voldoende deelnemers te vinden, dan kunnen we een oproep doen in het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie. Daar zijn extra kosten aan verbonden.