In deze privacyverklaring informeren wij u over de bescherming van uw persoonsgegevens op ikzoekeenpatient.nl. Wanneer u uw gegevens achterlaat op ikzoekeenpatient.nl, wilt u dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden beschermd en niet bij anderen terechtkomen. Daarom gaat Patiëntenfederatie Nederland, de eigenaar van ikzoekeenpatient.nl, uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. We doen dat volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en staan ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1561593. Dit college ziet erop toe dat we uw gegevens zorgvuldig verwerken en beschermen.

Als u een contactformulier gebruikt, vult u verschillende gegevens in. Hieronder geven we aan welke persoonsgegevens we vragen en hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Contactformulier Belafspraak

U kunt bij ons een verzoek indienen wanneer u op zoek bent naar patiënten. Hiervoor vult u een contactformulier in. In dit formulier vragen wij naar:

 • Naam
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • e-mail adres
 • Soort activiteit
 • Doel van uw verzoek
 • Wat voor soort patiënten zoekt u

De door u aangeleverde gegevens worden door ons gebruikt om inzicht te krijgen in uw verzoek en om contact met u op te kunnen nemen.

Informatie uit intake, telefonisch of per mail, dus de aanvraag van de klant, delen wij in onze afgesloten omgeving met de aangesloten organisaties van ons netwerk. Contactgegevens van de klant worden alleen gedeeld met de patiëntenorganisatie die de aanvraag in behandeling neemt en op zoek gaat naar patiënten voor de klant.

Contactformulier student

Wanneer u student bent, kunt u bij ons een vraag stellen. Hiervoor vult u een contactformulier in. In dit formulier vragen wij naar:

 • Naam
 • Opleiding en studiejaar
 • Telefoonnummer
 • e-mail adres

De door u aangeleverde gegevens worden door ons gebruikt om inzicht te krijgen in uw verzoek en om contact met u op te kunnen nemen.

Contactformulier patiënt

U kunt zich als patiënt bij ons aanmelden wanneer u wilt meewerken aan verzoeken.  Hiervoor vult u een contactformulier in. In dit formulier vragen wij naar:

 • Naam
 • e-mail adres
 • aandoening
 • soort activiteit waar je aan mee wilt doen

De door u aangeleverde gegevens worden door ons gebruikt om inzicht te krijgen in uw aanmelding. U krijgt vervolgens per mail informatie over de mogelijkheden.

Verwerking van bezoekersgegevens

Op de Website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres. Het doel hiervan is om de inrichting van de Website te optimaliseren en inzicht te krijgen in de aard van de gezochte en bekeken informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de Website te zetten en om knelpunten in de gezondheidszorg te signaleren en analyseren.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de Website. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt Patientenfederatie Nederland uitsluitend anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de Website geen cookies ontvangt.

Patientenfederatie Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden

Wanneer u een verzoek indient kunnen na overleg uw gegevens worden doorgegeven aan de organisatie die uw verzoek zal honoreren. Deze derde partij is lid van het netwerk dat is aangesloten bij ikzoekeenpatient.nl. U wordt altijd op de hoogte gebracht wie uw verzoek in behandeling neemt.

In alle andere gevallen zal Patientenfederatie Nederland uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven; of
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

Inzage en verbetering van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Patientenfederatie Nederland over u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u Patientenfederatie Nederland verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Patientenfederatie Nederland:

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt op de volgende manieren richten aan Patientenfederatie Nederland:

Privacy beleid van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van

links met de Website zijn verbonden. Patientenfederatie Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Patientenfederatie Nederland adviseert daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is steeds te vinden op de Website. Patientenfederatie Nederland adviseert dan ook deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Patientenfederatie Nederland verstrekt.

© 2017 Patientenfederatie Nederland, alle rechten voorbehouden.