In deze privacyverklaring informeren wij je over de bescherming van uw persoonsgegevens op ikzoekeenpatient.nl. Wanneer je je gegevens achterlaat op ikzoekeenpatient.nl, wil je dat je persoonsgegevens zorgvuldig worden beschermd en niet bij anderen terechtkomen. Daarom gaat Patiëntenfederatie Nederland, de eigenaar van ikzoekeenpatient.nl, uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om. We doen dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens in Nederland zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Als je een contactformulier gebruikt, vul je verschillende gegevens in. Hieronder geven we aan welke persoonsgegevens we vragen en hoe we je persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Contactformulier Belafspraak

Je kunt bij ons een verzoek indienen wanneer je op zoek bent naar patiënten. Hiervoor vul je een contactformulier in. In dit formulier vragen wij naar:

 • Naam
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Doel van je verzoek
 • Wat voor soort patiënten zoek je

De door jou aangeleverde gegevens worden door ons gebruikt om inzicht te krijgen in je verzoek en om contact met je op te kunnen nemen.

Informatie uit intake, telefonisch of per mail, dus de aanvraag van de klant, delen wij in onze afgesloten omgeving met de aangesloten organisaties van ons netwerk. Contactgegevens van de klant worden alleen gedeeld met de patiëntenorganisatie die de aanvraag in behandeling neemt en op zoek gaat naar patiënten voor de klant.

Contactformulier student

Wanneer je student bent, kun je bij ons een vraag stellen. Hiervoor vul je een contactformulier in. In dit formulier vragen wij naar:

 • Naam
 • Opleiding en studiejaar
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

De door jou aangeleverde gegevens worden door ons gebruikt om inzicht te krijgen in je verzoek en om contact met je op te kunnen nemen.

Contactformulier patiënt

Je kunt je als patiënt bij ons aanmelden wanneer je wilt meewerken aan verzoeken.  Hiervoor vul je een contactformulier in. In dit formulier vragen wij naar:

 • Naam
 • E-mail adres
 • Aandoening
 • Soort activiteit waar je aan mee wilt doen

De door jou aangeleverde gegevens worden door ons gebruikt om inzicht te krijgen in je aanmelding. Je krijgt vervolgens per mail informatie over de mogelijkheden.

Verwerking van bezoekersgegevens

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en inzicht te krijgen in de aard van de gezochte en bekeken informatie. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te zetten en om knelpunten te signaleren en analyseren.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd en op je computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Gegevens die via cookies zijn verzameld, gebruikt Patiëntenfederatie Nederland uitsluitend anoniem. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt.

Verstrekking van gegevens

Wanneer je een verzoek indient kunnen na overleg je gegevens worden doorgegeven aan de organisatie die je verzoek zal honoreren. Deze derde partij is lid van het netwerk dat is aangesloten bij ikzoekeenpatient.nl. Je wordt altijd op de hoogte gebracht wie je verzoek in behandeling neemt.

In alle andere gevallen zal Patiëntenfederatie Nederland je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij:

 • je hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven; of
 • deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

Inzage en verbetering van je gegevens

Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Patiëntenfederatie Nederland over je heeft. Indien de informatie onjuist is kun je Patientenfederatie Nederland verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kun je, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Patiëntenfederatie Nederland:

Op deze adressen kun je ook terecht voor eventuele vragen.

Recht van verzet

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kun je kosteloos bezwaar maken. Je bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je op de volgende manieren richten aan Patientenfederatie Nederland:

Privacybeleid van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Patiëntenfederatie Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met je persoonsgegevens. Patiëntenfederatie Nederland adviseert daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de Privacyverklaring is steeds te vinden op de website. Patiëntenfederatie Nederland adviseert dan ook deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan Patiëntenfederatie Nederland verstrekt.

© 2020 Patiëntenfederatie Nederland, alle rechten voorbehouden.