Een online panel is een groep patiënten die heeft aangegeven mee te willen praten of denken over bepaalde onderwerpen. Door bijvoorbeeld een vragenlijst.

Ons panel bestaat uit meer dan 21.000 patiënten, cliënten en mantelzorgers. Vaak is het mogelijk een specifiek deel van het panel te benaderen via bekende kenmerken of via vraagstelling. 

Wat levert een online panel je op?

Via online panels kun je snel onderzoeken wat een grote groep zorggebruikers en patiënten vindt van een product, dienst of idee door bijvoorbeeld een vragenlijst uit te zetten.

Doordat deelnemers een gestandaardiseerde vragenlijst invullen krijg je betrouwbare, representatieve resultaten, mits je bevraagde doelgroep voldoende groot is.

Een online panel is ook in te zetten om bijvoorbeeld hypotheses te valideren.

Wat kun je van ikzoekeenpatient.nl verwachten? 

We bespreken vooraf het doel en de opzet van je onderzoek, en onderzoeken of hiervoor een geschikt panel in te zetten is. Vervolgens bereiden we samen de vragenlijst voor en zetten deze uit binnen (een geselecteerd deel) van het panel.  Zo kun jij je volledig richten op de verwerking van de uitkomsten. 

Doorlooptijd

Het selecteren van de patiënten, het voorbereiden van de vragenlijst en het afnemen duurt 3 a 4 weken.

Kosten

De kosten hangen af van diverse factoren. Wil je een vragenlijst uitzetten onder het Zorgpanel van Patiëntfederatie Nederland (21.000 patiënten en mantelzorgers)? Dan moet je denken aan een investering van 4.000 a 5.500 euro. Dit is inclusief:

  • Feedback op vragenlijst
  • Voorbereiden (beschikbaar maken, testen, afronden) van vragenlijst
  • Versturen uitnodiging en herinnering
  • Export van gegevens

Ook is het mogelijk dat we de resultaten voor je analyseren. Wij bespreken de mogelijkheden hiervan graag in een persoonlijk gesprek.

Hoe vraag ik dit aan?