Een online panel is een groep patiënten die heeft aangegeven mee te willen praten of denken over bepaalde onderwerpen.

Ons Zorgpanel bestaat uit meer dan 20.000 patiënten, cliënten en mantelzorgers. Het is mogelijk een specifiek deel van Zorgpanel te benaderen door de juiste vragen te stellen. Zo kun je de geschikte doelgroep voor jouw vraagstuk uit het Zorgpanel halen en je eigen panel samenstellen. Zo kun je je plannen en ideeën voorleggen aan mensen met de juiste ervaring.

Wat levert een online panel op?

Via online panels kun je snel onderzoeken wat een grote groep zorggebruikers en patiënten vindt van een product, dienst of idee door bijvoorbeeld een een groepsgesprek te organiseren, een vragenlijst uit te sturen of in een online omgeving in gesprek te gaan.

Doordat deelnemers een gestandaardiseerde vragenlijst invullen krijg je betrouwbare, representatieve resultaten, mits je bevraagde doelgroep voldoende groot is.

Een online panel is ook in te zetten om bijvoorbeeld hypotheses te valideren.

Wat kun je van ikzoekeenpatient.nl verwachten? 

We bespreken vooraf het doel en de opzet van je onderzoek, en bekijken of hiervoor een geschikt panel in te zetten is. Wil je de mensen over langere tijd bevragen? Samen schrijven we een goede oproeptekst en bepalen we aan welke criteria mensen moeten voldoen om waardevol te zijn voor jouw vraagstuk. Wij leveren de gegevens van de geschikte mensen aan zodat jij ze kunt bevragen voor je vraagstuk of onderzoek.

Doorlooptijd

We hebben elke maand een vast moment waarop we de panelleden benaderen om mee te doen aan activiteiten. In overleg kan daar soms van afgeweken worden. Neem contact op om te kijken wat er mogelijk is.

Kosten

De kosten hangen af van diverse factoren. Zoals wat voor mensen je zoekt, hoeveel precies en hoe lang je ze wilt kunnen benaderen. We helpen je met het identificeren van de juiste doelgroep, het schrijven van een goede oproeptekst, en geven, als je dat wilt, feedback op je onderzoeksopzet.

Meestal is een kort gesprek van zo'n 30 tot 45 minuten genoeg om een goed beeld van je opdracht te krijgen en je een vrijblijvende offerte te sturen.

Hoe vraag ik dit aan?