De focusgroep of groepsgesprek is een kwalitatieve onderzoeksvorm waarbij 6 tot 12 patiënten in een groepsbijeenkomst praten over een product, dienst of idee. Onder leiding van en gespreksleider wordt gevraagd naar percepties, ideeën en meningen. Door de interactie tussen deelnemers onderling komt de nadruk vaak vanzelf op de belangrijkste aspecten te liggen en komen diepere inzichten naar boven.

Wat leveren focusgroepen met patiënten je op?

Een groepsgesprek met patiënten is geschikt als je snel (en daarmee relatief voordelig) uiteenlopende inzichten wilt verzamelen. Zo kun je met een focusgroep bijvoorbeeld inzicht krijgen in:

  • wensen en behoeftes;
  • houding en waardering over een onderwerp;
  • de manier van denken van de groep. 

Een beladen onderwerp wordt toegankelijker in een focusgroep. Wanneer deelnemers vergelijkbare ervaringen hebben zijn ze eerder geneigd om er open over te praten.

Een focusgroep is ook geschikt voor het leren kennen van groepsbeelden en gezamenlijk beleefde emoties. Het is belangrijk dat de gespreksleider goed inzicht heeft in de groepsdynamiek, zodat ook mensen aan het woord komen die zich op de achtergrond houden.

Wat kun je van ikzoekeenpatient.nl verwachten?

We bespreken je opzet en doel van je bijeenkomst(en). Ook staan we stil bij praktische zaken zoals bereikbaarheid, toegankelijkheid en maken we duidelijke afspraken over de communicatie richting patiënten. Vervolgens neemt ikzoekeenpatient.nl de zoektocht naar de juiste patiënten voor je focusgroep op zich. Hiervoor zetten we ons brede netwerk van 30.000 patiënten in. Zo kun jij je volledig richten op het houden van de focusgroep en het verwerken van de uitkomsten. 

Doorlooptijd

De doorlooptijd voor het  werven van patiënten en het voorbereiden , voorbereiden van de focusgroep  duurt meestal 2 a 4 weken. Houdt er rekening mee dat daar nog tijd bijkomt voor het uitvoeren en analyseren van de focusgroep. 

Kosten

De precieze investering is afhankelijk van meerdere factoren, maar ligt gemiddeld tussen de 900 en 1200 euro voor een groep van 12 deelnemers. Dit is inclusief:

  • Bespreken van uw aanvraag
  • Afstemmen van kenmerken van de gezochte deelnemers
  • Uitzetten onder aangesloten patiëntenorganisaties
  • Werving van patiënten
  • Vergoeding of beloning van patiënten voor hun deelname
  • Evaluatie achteraf met jou en met de deelnemers

Heb je niet eerder focusgroepen gehouden? Als patiëntenorganisaties hebben we veel ervaring met het opzetten en organiseren van hiervan. Wij bespreken de mogelijkheden hiervan graag in een persoonlijk gesprek. 

Hou er rekening mee dat patiënten omwille van gezondheid af kunnen zeggen.

Hoe vraag ik dit aan?