Naast interviews, focusgroepen of online panels zijn er veel manieren om patiënten te betrekken. Welke methode of instrument het meest geschikt is, hangt af van het doel van de participatie, de fase in het traject en de deelnemers. Hieronder geven we een indruk van de diversiteit aan vormen waarin je patiënten kunt betrekken.

Spiegelgesprek

Bij een spiegelgesprek geven patiënten of cliënten rechtstreeks hun reactie op de verleende en ervaren zorg in een groepsgesprek. De zorgverleners zijn hierbij aanwezig als toehoorder. Zij mogen later tijdens de bijeenkomst reageren.

Mystery patiënt

Een mystery patiënt is een persoon die zich bij een zorginstelling als cliënt of patiënt voordoet. Gebaseerd op objectieve criteria beoordeelt hij de zorginstelling, bijvoorbeeld op service en toegankelijkheid. Lees hoe je mystery patiënten het beste kunt inzetten.

Shadowing/schaduwen

Shadowing is een kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij de onderzoeker ‘als een schaduw’ meemaakt wat de patiënt ervaart. De onderzoeker volgt hierbij de patiënt gedurende een bepaalde periode tijdens het zorgtraject. Diens meningen en ervaringen worden meegenomen in het onderzoek.

Meer informatie?

Op het Participatiekompas vind je nog meer methodes, inspirerende voorbeelden en praktische handvaten op het gebied van patiëntparticipatie. Deze site bevat ook een Kickstarter die onderzoekers informeert en op weg helpt bij patiëntenparticipatie.

Hoe vraag ik dit aan?