Wat wordt gevraagd van de gespreksleider?

Een groepsdiscussie vraagt om een ervaren gespreksleider. Het is geen geschikte methode voor mensen die nog nooit een interview hebben uitgevoerd of nog weinig van het onderwerp af weten. Ook vraagt het inzicht in de groepsdynamiek en moet je om kunnen gaan met conflicten die eventueel kunnen ontstaan.

Waarvoor is een focusgroep niet geschikt?

Resultaten van een focusgroep zijn over het algemeen niet generaliseerbaar. Wat naar voren komt uit het groepsgesprek kan dus afwijken van wat de algehele populatie vindt. Ook is er een grotere kans dat mensen sociaal wenselijke antwoorden geven dan in een één op één interview. Het aantal vragen of onderwerpen dat kan worden behandeld is gelimiteerd. Gemiddeld komen per uur tot tien onderwerpen aan bod.