Wat wordt gevraagd van de gespreksleider?

Een groepsdiscussie vraagt om een ervaren gespreksleider. Het is geen geschikte methode voor mensen die nog nooit een interview hebben uitgevoerd of nog weinig van het onderwerp af weten. Ook vraagt het inzicht in de groepsdynamiek en moet je om kunnen gaan met conflicten die eventueel kunnen ontstaan.

Waarvoor is een focusgroep niet geschikt?

Resultaten van een focusgroep zijn over het algemeen niet generaliseerbaar. Wat naar voren komt uit het groepsgesprek kan dus afwijken van wat de algehele populatie vindt. Wel is het een goede manier om te ontdekken waar mensen tegenaan lopen. Een focusgroep is vaak semi-gestructureerd. Er ontstaat een gesprek en punten die naar voren komen, kunnen gelijk aan andere deelnemers worden voorgelegd. De kans dat mensen sociaal wenselijke antwoorden geven is iets groter dan in een één op één interview.