Met een vragenlijst kun je gemakkelijk en gestandardiseerd ervaringen en meningen ophalen van een grote groep patiënten met specifieke criteria.

Ons Zorgpanel bestaat uit meer dan 20.000 patiënten, cliënten en mantelzorgers. Het is mogelijk een specifiek deel van Zorgpanel te benaderen door de juiste vragen te stellen. Zo kun je de geschikte doelgroep voor jouw vragenlijst uit het Zorgpanel halen en alleen aan hen je vragen voorleggen.

Wat levert het uitzetten van een vragenlijst op?

Doordat deelnemers een gestandaardiseerde vragenlijst invullen krijg je betrouwbare, representatieve resultaten, mits je bevraagde doelgroep voldoende groot is. Bovendien zijn je resultaten relatief makkelijk te analyseren.

Wat kun je van ikzoekeenpatient.nl verwachten? 

We bespreken vooraf het doel en de opzet van je onderzoek, en bekijken of hiervoor een geschikte selectie van het Zorgpanel te maken is. Samen schrijven we een goede oproeptekst en bepalen we aan welke criteria mensen moeten voldoen om waardevol te zijn voor jouw vraagstuk. Wij zetten een oproep uit in ons Zorgpanel en vragen geschikte deelnemers om zich aan te melden. Daarna zetten we je vragenlijst uit onder de beoogde deelnemers.

Een check of je vragenlijst geschikt is voor ons panel willen we altijd doen voordat we de lijst uitzetten. We kijken dan of je het taalgebruik geschikt is en of je vragen stelt die mensen begrijpen. We kijken niet naar de validiteit van je vragenlijst. Als je graag wilt dat we daar ook naar kijken, dan kunnen daar afspraken over gemaakt worden.

Doorlooptijd

We hebben bijna elke maand (10-11 keer per jaar) een vast moment waarop we de panelleden benaderen om mee te doen aan activiteiten. In overleg kan daar soms van afgeweken worden. Neem contact op om te kijken wat er mogelijk is.

Kosten

De kosten hangen af van diverse factoren. Zoals wat voor mensen je zoekt en hoeveel. We helpen je met het identificeren van de juiste doelgroep, het schrijven van een goede oproeptekst, en geven, als je dat wilt, feedback op je vragenlijst. De kosten voor het uitzetten van een vragenlijst schommelen meestal zo rond de 1000 euro.

Meestal is een kort gesprek van zo'n 30 tot 45 minuten genoeg om een goed beeld van je opdracht te krijgen en je een vrijblijvende offerte te sturen.

Hoe vraag ik dit aan?