Het is mogelijk om patiënten te laten spreken of aanwezig te laten zijn op een congres of symposium. Het levert inspiratie, inzichten en de mogelijkheid voor individuele verdieping op.

Waar kan ik aan denken?

Patiënt(en) als spreker

Patiënten kunnen actief zijn als spreker of deelnemer aan een panel. Hierbij zijn verschillende perspectieven mogelijk:

  • Vanuit zijn/haar persoonlijke ervaring bij het ervaren van zorg
  • Vanuit ervaringsdeskundigheid. Een ervaringsdeskundige put niet alleen uit eigen ervaring, maar baseert zich ook op de ervaringen van anderen en is in staat over de grenzen van de eigen ervaring heen te kijken.

Patiënten die aanwezig zijn op een congres

Patiënten kunnen rondlopen en aanspreekbaar zijn op een congres of symposium. Bezoekers kunnen zo makkelijker het perspectief van de patiënt ervaren. 

Wat kun je van ikzoekeenpatient.nl verwachten?

We verkennen je aanvraag uitgebreid om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je wensen. Vervolgens gaat ikzoekeenpatient.nl op zoek naar de juiste patiënt(en).

Hiervoor maken we gebruik van ons brede netwerk. Veel patiëntenorganisaties kennen bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen in hun achterban die gewend zijn te spreken voor toehoorders.

Doorlooptijd

Het werven van de patiënten duurt meestal 2 à 3 weken. Verlang je enige voorbereiding van de patiënt, dan moet je ook daar rekening mee houden.

Kosten

Voor het inzetten van een patiënt als spreker op een congres is de richtprijs tussen de 250 en 500 euro. Dit is mede afhankelijk van de gewenste ervaringsdeskundigheid, het onderwerp, duur van deelname en de voorbereiding die wordt gevraagd van de patiënt.

Wil je patiënten inzetten om aanwezig te zijn en met bezoekers te spreken dan is de richtprijs 100 voor de aanwezigheid van één patiënt wanneer ze uit persoonlijke ervaring putten. 

Dit is inclusief:

  • Bespreken van uw aanvraag
  • Afstemmen van kenmerken van de gezochte deelnemer(s)
  • Uitzetten onder aangesloten patiëntenorganisaties
  • Werving van patiënt(en)
  • Vergoeding of beloning van patiënten voor hun deelname
  • Evaluatie achteraf met jou en met de deelnemer(s)

 

Hoe vraag ik dit aan?